Közérdekű adat a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, személyes adat fogalma alá nem eső bármilyen formában rögzített információ vagy ismeret.

Az intézményvezetőhöz eljuttatott írásos kérelem esetén biztosítani kell  a kért adatokat, illetve tájékoztatni kell a kérelmezőt amennyiben már közzétett adatról van szó az adatszolgáltatás helyéről.

Az Infotv. 3.§ (1) bekezdés 11./ pont alapján adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése alapján személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető (továbbítható). Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Adattovábbítás esetén a kérelemnek, annak célját és jogalapját tartalmaznia kell.

A kért adat megismertetéséhez az intézménynek segítséget kell nyújtani. A kérelembe foglalt adatok közlésével, előállításával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése kérhető. A költségtérítés mértéke a ténylegesen felhasznált anyag és munkaóra, valamint járulékai alapján kerül elszámolásra. 2019-ben. Fénymásolás 30.- Ft/oldal, munkadíj 4000.- Ft/óra+járulék.