Intézményi tájékoztató ide kattintva elérhető, kijárási tilalom

___________________________________________________________

A Főpolgármesteri Hivatal 2020. 03. 25. kiadott Tájákoztatója:

Tisztelt Hozzátartozók! Tisztelt Látogatók!

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítására, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A járvány világjárvány!

A veszélyhelyzet 2020. március 11. napjától, annak visszavonásáig tart!

A veszélyhelyzetet okozó COVID-19 KORONAVÍRUS  humánjárvány és annak következményei elhárítása érdekében az Országos Tisztifőorvos szigorú járványügyi szabályokat vezetett be a szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben is, így a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában álló  Idős Otthonokra vonatkozóan is elrendelte a látogatási és intézmény elhagyási tilalmat.

Mindezen prevenciós intézkedések az ellátottak, a hozzátartozók, szeretetteik és a munkatársak egészségének, életének védelme érdekében vált szükségessé, kérem ezért szíveskedjenek fokozott betartását biztosítani!

A tilalommal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom a legfontosabb tudnivalókról:

  1. látogatási tilalom minden Idős Otthonra kiterjed, az minden ellátottra és hozzátartozóra, látogatóra vonatkozik. A látogatási tilalom alól kivételt a súlyos állapotú, végstádiumban lévő, haldokló ellátottak jelentenek. A látogatási tilalom alól egyebekben felmentés nem adható.

A látogatási tilalom alatt a személyes kapcsolattartás nem biztosított, ehelyett telefonbeszélgetés, levelezés, elektronikus út lehetséges. Mindezen kapcsolattartás és egyéb információ az intézményi honlapon aktuálisan megtalálható.

  1. A látogatási tilalom mellett elrendelésre került az intézmény elhagyási tilalom. Ezen időtartam alatt nem engedélyezett az intézmény területének elhagyása. Ezen idő alatt az intézményből történő kimenés, eltávozás, szabadság nem engedélyezett.
  2. Az egészségügyi szolgáltatásból intézménybe történő ellátottak visszakerülését az idős otthonokba elkülönítéssel tudják biztosítani, negatív koronavírus teszt esetén. Az elkülönítés 14 napig tart.
  3. Amennyiben az ellátott önkényesen elhagyja az intézményt, bármely okból, az intézmény visszakerülésüket csak abban az esetben tudja biztosítani, amennyiben a teljes elkülönítés részükre biztosított. Figyelemmel a korlátozott elkülönítési lehetőségekre – melyeknél első sorban az egészségügyi intézményből visszakerültek elhelyezése szükséges -, kérem a fokozott betartását az intézményi elhagyás tilalmának.
  4. Az intézményekben felvételi zárlat került egyidejűleg elrendelésre.

A koronavírus okozta megbetegedés súlyos légúti megbetegedést okoz, cseppfertőzéssel terjed, a terjedés legfontosabb forrása a kilégzés.  Elkerülhetetlen ezért az emberi találkozások minimalizása, elkerülése. Az életkor előrehaladtával intenzíven nő a kockázat az időseknél és a gyenge immunrendszerű krónikus betegeknél. Ezeknél a személyeknél a betegség kezelést igénylő állapotot eredményez, többségük súlyos, életveszélyes állapot.

Mindezért a szociális ellátórendszert igénybevevő, tartós ápolást, gondozást igénylő idős otthoni ellátottak fokozott kockázatnak vannak kitéve. Ez vonatkozik a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott idős otthoni elhelyezettekre is, hiszen azért kerültek intézményeinkbe, mert saját maguk, családtagjaik az ellátásukat más módon nem tudták biztonságban, felelősséggel megadni.

Otthonaink ezt nyújtják az Önök hozzátartozóinak, az ellátottaiknak, fokozottan kérem ezért Önöket fenti szabályok betartására, annak érdekében, hogy az ott szolgálatot teljesítő, megfeszített munkában helyt álló dolgozók az Önök hozzátartozói részére, az ellátottaknak minden meg tudjanak tenni ellátásuk, biztonságuk érdekében.

 

___________________________________________________________

 

Tisztelt Hozzátartozók!

Tisztelt Önkéntes Munkát Felajánlók!

Ezek a hetek, hónapok mindannyiunkat hatalmas próbatétel elé állítanak. Aggódunk szeretteink állapotáért, biztonságáért, az őket gondozókért. Ez a közös aggodalom és felelősségérzet gondozottjaink szerető hozzátartozóiból, a rászoruló emberek iránt felelősséget érző emberekből, Önökből a legnemesebb érzéseket váltja ki, a segíteni akarást. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi idősek otthona működését, az ott dolgozók elhivatottságát, szakértelmét ismerve és nagyra értékelve szeretném Önöket megnyugtatni, hogy az intézmény valamennyi munkatársa minden erőfeszítésével a rájuk bízottakat legjobb tudásuk szerint ellátják. Mélyen megértem és méltányolom az Önök aggodalmait, de a legtöbbet most mindannyian azzal tehetnek szeretteik érdekében, ha engedjük, hogy a szakemberek minden idejüket a rájuk bízott idősek ellátására fordíthassák. Ne növeljük a szükségesnél több telefonos megkereséssel admininsztratív feladataikat, az ápolásra fordított idő ne forgácsolódjon szét.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy továbbra is bízzanak , mint ahogyan eddig is a fenntartásunkban lévő intézményi ellátás minőségében, a gondozók szakmai és emberi hozzáállásában. Segítsük így hozzátartozóinkat és azokat, akik ebben a helyzetben a legtöbbet tehetik értük. Intézményeink heroikus küzdelmet végeznek mindennapi szolgálatuk során, vigyázva ezzel a ránk bízottak életének, testi épségének, biztonságára, amely a legfontosabb!

A szolidaritás a legnagyobb érték amit jelen helyzetben tanusíthatunk. Hálásan köszönünk minden önkéntes felajánlást, mellyel az intézmény dolgozóinak munkáját segítenék az ellátásban, de a jelenlegi veszélyhelyzetben az ellátottak egészsége a legfontosabb, így ennek érdekében a látogatási tilalom alatt sajnos önkénteseket sem tudunk fogadni az intézményben.

Az elkövetkező időszakra egészséget, türelmet és erőt kívánok.

Tisztelettel: Gy. Németh Erzsébet

főpolgármester-helyettes”