Intézményvezető: A költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője, aki képviseli az intézményt és e minőségében teljes körű képviseleti, aláírási jogosultsággal rendelkezik.
Titkárság: az intézményvezető adminisztratív feladatainak végrehajtását végzi, koordinálja
Gazdasági vezető: biztosítja a hozzárendelt intézményekben a számviteli-, pénzügyi- és gazdálkodási folyamatok zavartalan működését.
Pénzügyi csoport: ellátja a költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a vagyon kezelésével, a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a könyvvezetéssel, az előírt adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Munkaügyi ügyintéző:  intézmény munkaügyi és személyi juttatással kapcsolatos ügyintézői és nyilvántartási feladatainak teljes körű ellátásának biztosítása, ellátja az intézmény munkaügyi, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatait
Vagyongazdálkodási csoport: intézmény üzemeltetési körébe tartozó épületek, berendezések üzemképes állapotának, folyamatos karbantartásának, tisztán tartásának, rendeltetésének megfelelő működésének biztosítása.
Élelmezési csoport:saját konyha üzemeltetésével az intézményi ellátottak, alkalmazottak, 100%-os költségtérítéses alkalmazotti étkezési költség közétkeztetésével kapcsolatos teendők ellátása; az étkeztetés folyamatos és rendszeres biztosítása, a konyhaüzem zavartalan működtetése;
Egészségügyi csoport: az egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, rendszeres orvosi ellátás és szükség szerinti alapápolás; szakorvosi és sürgősségi ellátáshoz, valamint kórházi kezeléshez való hozzájutás biztosítása; az intézményi ellátást igénybe vevők fizikai ellátása, az otthonra vonatkozó személyi és tárgyi higiéné, a közegészségügyi és járványügyi előírások betartásával; az ápolási munka szervezése és irányítása; az orvosi és egészségügyi ápolási dokumentációk, nyilvántartások vezetése (törzskarton, egészségügyi személyi lap, eseménynapló, egyéni és intézményi gyógyszernyilvántartás.