Közérdekű adatszolgáltatások

 

Közérdekű adat a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, személyes adat fogalma alá nem eső bármilyen formában rögzített információ vagy ismeret.

Az intézményvezetőhöz eljuttatott írásos kérelem esetén biztosítani kell  a kért adatokat, illetve tájékoztatni kell a kérelmezőt amennyiben már közzétett adatról van szó az adatszolgáltatás helyéről.

A kért adat megismertetéséhez az intézménynek segítséget kell nyújtani. A kérelembe foglalt adatok közlésével, előállításával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítése kérhető. A költségtérítés összege az alábbiak szerint alakul:

Alap óradíj, járulékokkal :  4000.-Ft/ óra

Felhasznált anyag költség, fénymásolás, stb. átalány alapján: 30.-Ft/ oldal.